Now showing items 1-7 of 7

  • Analiza efektu ROPO w branży spożywczej 

   Szymański, Grzegorz; Kuliberda, Przemysław (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Branża spożywcza w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. W ciągu ostatnich 10 lat, wartość rynku wzrosła o blisko 50%. Natomiast sprzedaż internetowa artykułów spożywczych wzrasta rocznie średnio tylko o 20%. ...
  • Innowacje w przedsiębiorstwie na przykładzie handlu internetowego 

   Stanisławski, Robert; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Innowacje ogrywają dla przedsiębiorstw ogromną rolę, gdyż podnoszą ich konkurencyjność na rynkach (w otoczeniu), stając się jednocześnie „ akceleratorem" ich rozwoju innowacyjnego. Wśród różnych rodzajów innowacji duże ...
  • Postawa dzieci wieku wczesnoszkolnego do reklamy telewizyjnej 

   Szymański, Grzegorz (2014)
   Oglądanie telewizji jest wciąż najbardziej popularnym sposobem spędzania wolnego czasu wśród młodzieży. Reklama telewizyjna w ostatnim okresie przechodzi przeobrażenie, ewoluując od tradycyjnych spotów reklamowych do ...
  • Przyszłość e-learningu w uczelniach wyższych regionu łódzkiego. 

   Szymański, Grzegorz (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   Rynek światowego e-learningu, chcąc sprostać nowym wyzwaniom rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz więcej firm interesuje się technikami i technologiami wspomagającymi i optymalizującymi proces szkolenia, coraz więcej ma ...
  • Rola CSR w działalności firmy The Coca Cola Company 

   Klimkiewicz, Karolina; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Z biegiem lat powstaje coraz więcej koncepcji wspomagających przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności. Coraz częściej wdrażaną koncepcją w obszarze działań strategicznych firm jest Corporate Social Responsibility, czyli ...
  • Wdrożenie koncepcji 3M w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

   Szymański, Grzegorz; Grzesiak, Mateusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Wdrażanie poszczególnych aspektów modelu 3M powinno odbywać się w odpowiedniej kolejności i przy ciągłej analizie wyników z innych stosowanych metod LM. Ponadto minimalizacja lub nawet niwelacja strat w modelu 3M to ...
  • Wyzwania współczesnych menedżerów w handlu internetowym 

   Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Rozwój handlu internetowego w ostatnich latach nie zwalnia swojej dynamiki, coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza na rynek platformy sklepowe. Duża konkurencyjność sektora e-commerce wymusza na menedżerach podążanie za ...