Now showing items 1-2 of 2

  • E-learning jako narzędzie rozwoju kompetencji menedżerskich 

   Ratalewska, Magdalena; Szymańska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Nowe technologie i wymagania społeczeństwa informacyjnego przyczyniły się do powstania nowoczesnych metod pozyskiwania i rozwoju kompetencji menedżerskich za pomocą zdalnej edukacji. W związku z tym przyjęto, że celem ...
  • Potrójna heliksa jako specyficzny model współpracy MSP z otoczeniem. 

   Szymańska, Katarzyna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W prezentowanym artykule zwrócono uwagą na istotę współpracy firm z sektora MSP ze sferą nauki i administracją publiczną. Współpraca ta tworzy specyficzny łańcuch połączeń, nazwany potrójną heliksą. Istotą tej zależności ...