Now showing items 1-1 of 1

    • Innowacja procesowa - studium przypadku 

      Jałmużna, Irena; Szkopiński, Dawid (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
      W artykule poruszono tematykę zastosowania koncepcji S"MED w reorganizacji procesu produkcyjnego jako innowacji procesowej. W części teoretycznej opracowania zidentyfikowano cechy charakterystyczne procesu, a w części ...