Now showing items 1-14 of 14

  • Analiza rynku meblarskiego 

   Kaczorowska, Zuzanna; Staniec, Iwona; Szczygieł, Nina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ...
  • Controlling i zarządzanie ryzykiem w banku. Podobieństwa i różnice 

   Staniec, Iwona; Stygar, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   W literaturze dużo rozważań poświęca się modzie i możliwości wykorzystania pojawiających się koncepcji zarządzania. W ostatnim okresie najpopularniejsze z nich to: controlling i zarządzanie ryzykiem. Celem prezentowanej ...
  • Determinanty warunkujące finansowanie sektora SMP w województwie łódzkim. 

   Staniec, Iwona (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   W prezentowanej pracy zwrócono szczególną uwagę na czynniki warunkujące funkcjonowanie sektora MSP w województwie łódzkim. Przedstawiono dominujące bariery w funkcjonowaniu tych przedsiębiorstw, jak również zewnętrzne ...
  • Jubileusz 30-lecia Wydziału 

   Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   24 kwietnia 1991 r. uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej powołano Wydział Organizacji i Zarządzania. Wydział funkcjonował pod tą nazwą do 2017 r., kiedy to w wyniku włączenia w jego strukturę Instytutu Papiernictwa i ...
  • Klasyfikacja ABC/XYZ w zarządzaniu gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

   Kaczorowska, Zuzanna; Staniec, Iwona; Szczygieł, Nina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Celem artykułu jest przedstawienie wad i zalet metody ABC/XYZ wykorzystywanej w procesie zarządzania zapasami. W artykule, na podstawie otrzymanych danych, została przeprowadzona analiza ABC, XYZ oraz stworzona macierz ...
  • Metody ilościowe w naukach o zarządzaniu. 

   Staniec, Iwona (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Coraz częściej zastanawiamy się jakie metody, techniki i narzędzia wykorzystać, aby jak najlepiej opisać funkcjonowanie organizacji w otaczającym ją turbulentnym otoczeniu. W przedstawionej pracy przybliżono możliwości ...
  • Organization of educational space 

   Staniec, Iwona; Michałowska-Dutkiewicz, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   The research confirmed the relationship between the location of the student in the classroom and their activity. In practical and theory don't exist one optimal way of arranging the class space. It depends on the number of ...
  • Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt 

   Idczak, Maja; Staniec, Iwona (Lodz University of Technology Press, 2019)
   W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa ...
  • Przedsiębiorczość technologiczna a ryzyko współpracy. 

   Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   Obecnie o przedsiębiorczości technologicznej, czy akademickiej, mówi się wiele, ale bardzo mało jest opracowań dotyczących szans i zagrożeń dla postrzegania współpracy realizowanej w jej ramach. Celem prezentowanej pracy ...
  • Uwarunkowania dla oprogramowania systemu controllingowego w banku spółdzielczym. 

   Staniec, Iwona; Stygar, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W literaturze dużo rozważań poświęca się modzie, konieczności i skuteczności wykorzystania nowych systemów zarządzania. Na przełomie XX i XXI wieku podaje się, że w teorii zarządzania pojawiło się około 100 nowych podejść. ...
  • Wpływ efektu stycznia na wig20 

   Karaszkiewicz, Berenika; Staniec, Iwona (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w ...
  • Wybrane aspekty jakości życia i plany zawodowe studentów kierunku zarządzanie 

   Depta, Adam; Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W turbulentnym otoczeniu społecznym i gospodarczym badania jakości życia i planów zawodowych studentów są bardzo istotnym elementem. Bada się jakość życia przede wszystkim w stosunku do obiektywnych czynników - nie tylko ...
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacji a podejście kadry kierowniczej 

   Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W literaturze dużo rozważań poświęca się modzie i konieczności stosowania nowych podejść do zarządzania. Na przełomie XX i XXI wieku jako nowy element w teorii zarządzania pojawiło się zarządzanie ryzykiem. Celem prezentowanej ...