Now showing items 1-3 of 3

  • Aspekty e-learningu jako metody nauczania na przykładzie piotrkowskiej platformy e-learningowej 

   Sobestiańczyk, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
   Celem artykułu jest przedstawienie e-learningu, jako nowoczesnej metody nauczania, scharakteryzowanie słabych i mocnych stron w oparciu o piotrkowska platformę dydaktyczna.
  • Servicedesk - punkt styku biznesu z technologią IT 

   Sobestiańczyk, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Publikacja opisuje najlepsze praktyki dotyczące ServiceDesk w zbiorze praktyk ITIL. ServiceDesk zarządza incydentami, zamówieniami na usługę. ServiceDesk różni się od standardowych podejść do obsługi Klienta zwanych: Call ...
  • Standardy ITIL w zarządzaniu usługami IT 

   Sobestiańczyk, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Celem artykułu jest przedstawienie zestawu praktyk ITIL jako metody do zarządzania usługami IT oraz scharakteryzowanie ich słabych i mocnych stron. Publikacja opisuje najlepsze praktyki w zarządzaniu działami informatycznymi. ...