Now showing items 1-2 of 2

  • Kształtowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa. 

   Różańska-Bińczyk, Izabela; Nowicki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   W artykule starano się wyjaśnić istotę kształtowania nowoczesnego kapitału ludzkiego oraz wykazać jego znaczenie dla możliwości rozwoju regionów – poszczególnych województw. Postulat brzmiący, iż budowa nowoczesnej i silnej ...
  • Skuteczny lider gwarantem na rynkowy sukces organizacji 

   Nowicki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Artykuł poświęcony jest problematyce wpływu postaw i zachowań lidera na sukces organizacji. Rozpatrując powyższe zagadnienie nie tylko starano się o uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaki jest lider (kierownik) w ogóle, lecz ...