Now showing items 1-2 of 2

  • Modelowanie dyskretne w zarządzaniu. 

   Mospan, Anna; Marczak, Michał (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule zostało opisane modelowanie dyskretne, a w szczególności rekurencyjne, w zarządzaniu. Na podstawie poruszonych modeli zostało pokazane, że proces podejmowania decyzji może być opisany z wykorzystaniem funkcji ...
  • Wybrane metodologiczne problemy w naukach o zarządzaniu 

   Marczak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W pracy przedstawiono, dla potrzeb prowadzenia badań w zakresie nauk o zarządzaniu, wybrane konstrukcje metodologiczne. Podano w doprecyzowanej postaci pojęcia metody naukowej, falsyfikacji, tezy, hipotezy i hipotez ...