Now showing items 1-2 of 2

  • Koncepcja metodyki oceny ryzyka w narażeniu na hałas 

   Boczkowska, Katarzyna; Frątczak, Michał; Nowacka, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   Artykuł przedstawia opracowaną metodykę oceny ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Hałas jako najczęściej występujący czynnik zagrożenia w środowisku pracy, powoduje znaczący odsetek chorób zawodowych. ...
  • Projekt aplikacji wspomagającej ocenę ryzyka w narażeniu na hałas 

   Boczkowska, Katarzyna; Frątczak, Michał (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł przedstawia opracowaną aplikację wspomagającą ocenę ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Aplikacja opiera się na autorskiej metodyce oceny ryzyka, jest spójna z wymaganiami polskiego prawa, ...