Now showing items 1-4 of 4

  • Struktura organizacyjna wspierająca zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. 

   Flaszewska, Sylwia (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W pracy przedstawiono cele zarządzania wiedzą oraz wskazano na rolę struktur organizacyjnych w ich realizacji. Artykuł sygnalizuje konieczność wkomponowania zarządzania wiedzą w proces zarządzania przedsiębiorstwem, ...
  • Uwarunkowania logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie. 

   Flaszewska, Sylwia (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   W pracy przedstawiono specyfikę logistycznej obsługi klienta oraz wskazano na jej centralne miejsce w sferze działań logistycznych. Zaprezentowane zostały przykłady potwierdzające stwierdzenie, że produktem logistyki o ...
  • Wybrane instrumenty wspierające menedżera w zarządzaniu wiedzą 

   Flaszewska, Sylwia; Kłos, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Wiedza bez przełożenia na konkretne działania jest dzisiaj bezużyteczna, dlatego tak ważne jest zarządzanie nią. W opracowaniu zwrócono uwage na role menedżerów w zarządzaniu wiedza i zasygnalizowano problematykę instrumentów ...
  • Wykorzystanie struktury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą - studium przypadku. 

   Flaszewska, Sylwia; Kłos, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   W artykule poruszono tematykę zastosowania struktury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą. W części teoretycznej opracowania zidentyfikowano cechy struktury organizacyjnej z perspektywy zarządzania wiedzą, a w części ...