Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ współpracy partnerskiej firm na funkcjonowanie łańcucha dostaw. 

      Fajczak-Kowalska, Anita (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
      W artykule podjęto tematykę oddziaływania kooperacji firm na działanie łańcuch dostaw we współczesnym przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na istotność partnerskich relacji, uwypuklono znaczenie nowoczesnych rozwiązań ...