Now showing items 1-5 of 5

  • Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych banku XYZ 

   Depta, Adam; Wojtaszek, Henryk (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Opracowanie przedstawia rolę motywacji w organizacji. Wyjaśniono pojęcie motywacji oraz systemu motywacyjnego i główne cele zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie zarządzania organizacją. Wykonano analizę aspektów ...
  • Próba zastosowania rozkładu macierzy według wartości osobliwych do oceny jakości życia 

   Depta, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   W procesie zarządzania wyróżnia się cztery funkcje, tj. planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Istotnym elementem funkcji kierowania jest sprawna organizacja komunikacji. Celem pracy jest ocena jakości życia ...
  • Sustainable development in electromobility 

   Kowalski, Daniel Jan; Depta, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The article presents the importance of compliance with the principles of sustainable development in the automotive industry. Explains the term electromobility, electromobility development plan and the origin, meaning and ...
  • Wybrane aspekty jakości życia i plany zawodowe studentów kierunku zarządzanie 

   Depta, Adam; Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W turbulentnym otoczeniu społecznym i gospodarczym badania jakości życia i planów zawodowych studentów są bardzo istotnym elementem. Bada się jakość życia przede wszystkim w stosunku do obiektywnych czynników - nie tylko ...
  • Znaczenie temperamentu w zarządzaniu organizacją. 

   Depta, Adam; Wojtaszek, Henryk (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   W opracowaniu przedstawiono istotę znaczenia temperamentu menadżera w organizacji. Wyjaśniono pojęcia temperamentu, organizacji. Przedstawiono hierarchię oraz modele organizacyjne. Podjęto próbę analizy problemu w ...