Now showing items 1-4 of 4

  • Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych banku XYZ 

   Depta, Adam; Wojtaszek, Henryk (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Opracowanie przedstawia rolę motywacji w organizacji. Wyjaśniono pojęcie motywacji oraz systemu motywacyjnego i główne cele zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie zarządzania organizacją. Wykonano analizę aspektów ...
  • Próba zastosowania rozkładu macierzy według wartości osobliwych do oceny jakości życia 

   Depta, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   W procesie zarządzania wyróżnia się cztery funkcje, tj. planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Istotnym elementem funkcji kierowania jest sprawna organizacja komunikacji. Celem pracy jest ocena jakości życia ...
  • Wybrane aspekty jakości życia i plany zawodowe studentów kierunku zarządzanie 

   Depta, Adam; Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W turbulentnym otoczeniu społecznym i gospodarczym badania jakości życia i planów zawodowych studentów są bardzo istotnym elementem. Bada się jakość życia przede wszystkim w stosunku do obiektywnych czynników - nie tylko ...
  • Znaczenie temperamentu w zarządzaniu organizacją. 

   Depta, Adam; Wojtaszek, Henryk (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   W opracowaniu przedstawiono istotę znaczenia temperamentu menadżera w organizacji. Wyjaśniono pojęcia temperamentu, organizacji. Przedstawiono hierarchię oraz modele organizacyjne. Podjęto próbę analizy problemu w ...