Now showing items 1-1 of 1

    • Bezrobotni do 30. roku życia jako nowa grupa szczególnie ryzyka na rynku pracy 

      Drabek, Agata; Ciołkiewicz, Łukasz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015)
      Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia z marca 2014 roku przyniosła istotne zmiany w podejściu do przeciwdziałania bezrobociu. Dotyczą one między innymi bezrobotnych młodych, którzy stanowią duży odsetek wśród grona ...