Now showing items 1-3 of 3

  • O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilościowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji poddano ...
  • Oddziaływanie OFE na kształtowanie i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych 

   Marcinkiewicz, Edyta; Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Celem artykułu jest określenie potencjału oddziaływania OFE jako pojedynczych funduszy oraz jako grupy funduszy na ład korporacyjny w spółkach publicznych na rodzimym rynku kapitałowym. Przeprowadzona zostanie również ocena ...
  • Uwarunkowania konkurencji na rynku funduszy emerytalnych na przykładzie OFE. 

   Chybalski, Filip (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Celem artykułu jest analiza uwarunkowań konkurencji na rynku funduszy emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych płaszczyzn tej konkurencji oraz determinujących je czynników na rynku OFE. W artykule omówiono ...