Now showing items 1-9 of 9

  • Bezpieczeństwo kierowców tranmsportu drogowego - wstęp do modelowania wypadkowości 

   Boczkowska, Katarzyna; Morawski, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Artykuł przedstawia analizę statystyk wypadkowości w transporcie z udziałem samochodów ciężarowych oraz przyczyn powstawania tych incydentów, będących podstawą do zidentyfikowania obszarów problemowych wymagających ...
  • European Standards Implementation in the Area of Occupational Health and Safety in Polish Enterprises 

   Boczkowska, Katarzyna; Znajmiecka-Sikora, Marta (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The aim of the study is to analyze how Polish employers fulfill their responsibilities in terms of providing safe and healthy working conditions, including: standards for risk assessment, and adaptation of machinery ...
  • Koncepcja metodyki oceny ryzyka w narażeniu na hałas 

   Boczkowska, Katarzyna; Frątczak, Michał; Nowacka, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   Artykuł przedstawia opracowaną metodykę oceny ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Hałas jako najczęściej występujący czynnik zagrożenia w środowisku pracy, powoduje znaczący odsetek chorób zawodowych. ...
  • Modelowanie wypadku przy pracy na stanowisku bobiniarki w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

   Bogdan, Mariusz; Boczkowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Artykuł przedstawia modelowanie wypadku przy pracy oraz analizę potencjalnych przyczyn w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, będących podstawą do zidentyfikowania obszarów problemowych wymagających zmian i wprowadzenia ...
  • Projekt aplikacji wspomagającej ocenę ryzyka w narażeniu na hałas 

   Boczkowska, Katarzyna; Frątczak, Michał (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł przedstawia opracowaną aplikację wspomagającą ocenę ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Aplikacja opiera się na autorskiej metodyce oceny ryzyka, jest spójna z wymaganiami polskiego prawa, ...
  • Rola kadry kierowniczej w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy - analiza wybranych wyników badań 

   Boczkowska, Katarzyna; Niziołek, Konrad (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   Artykuł stanowi pogłębioną analizę badań własnych przeprowadzonych na grupie 2000 pracodawców regionu łódzkiego. Opracowanie dotyczy aspektów wypełniania obowiązków ciążących na kadrze kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa ...
  • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie wymagań prawnych. 

   Boczkowska, Katarzyna; Niziołek, Konrad (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Artykuł przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie 2000 przedsiębiorstw w kontekście realizacji podstawowych wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ...
  • Wiedza kadr BHP w aspekcie poziomu wykształcenia - analiza porównawcza na podstawie badań w regionie łódzkim. 

   Boczkowska, Katarzyna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w ramach projektu badawczego „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”. Analizą ...
  • Zarządzanie niebezpieczną energią lockout tagout - ocena funkcjonowania systemu 

   Boczkowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2017)
   Globalizacja, rosnąca konkurencyjność podmiotów gospodarczych wymusza zmianę podejścia do bezpieczeństwa pracy. Wraz z rozwojem techniki i technologii szczególnego znaczenia nabiera bezpieczeństwo techniczne maszyn. Od ...