Now showing items 1-1 of 1

    • Ekosystemy innowacji a system zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie 

      Blażlak, Robert; Mazurek, Bogdan (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
      Obecnie w obszarze rozwoju innowacji nie chodzi już tylko o innowacje w rozumieniu tworzenia towarów czy usług, które zapewniałyby firmom zwrot z inwestycji, ale także o takie działania o charakterze innowacyjnym, które ...