Now showing items 1-5 of 5

  • Changes of Polish Customers’ Attitudes Towards Non-Ethical Activities of Food Producers 

   Baruk, Agnieszka Izabela (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014)
   Article’s goal: to identify and carry out a comparative analysis of the changes that occurred in opinions and attitudes of Polish final customers towards unfair activities addressed to them by food producers in the years ...
  • Price as a determinant of a food product`s image 

   Baruk, Agnieszka Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   The article was to achieve two research goals, that is identifying and arranging hierarchically factors which influence the image of a food product and defining the place among them taken by the price. The article is ...
  • Relacje bezpośrednich przełożonych z podwładnych w ich opiniach 

   Baruk, Agnieszka Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji bezpośrednich przełożonych z ich podwładnymi. Na podstawie wyników pierwotnych badań ankietowych ukazano i poddano analizie opinie i oczekiwania respondentów ...
  • Rzeczywista i postulowana rola na rynku polskich nabywców końcowych 

   Baruk, Agnieszka Izabela (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014)
   Article’s goal: the main research goal of this article was identification and analysis of the real market role played by Polish final buyers and their expectations in this regard. Research approach: to achieve the main ...
  • Sposoby i determinanty postrzegania przez pracowników wykonywanej pracy 

   Baruk, Agnieszka Izabela (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   W artykule przedstawiono zagadnienia związane z postrzeganiem pracy przez wykonujących ją pracowników. Zwrócono uwagę na skutki pozytywnego i negatywnego stosunku pracowników do pracy. Analiza statystyczna wyników badań ...