Now showing items 1-1 of 1

    • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w gastronomii 

      Mokrosińska, Katarzyna; Błaszczyk, Ilona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
      System HACCP, jako wymóg prawny, jest wdrażany w Polsce od przeszło 5 lat we wszystkich zakładach produkujących i/lub wprowadzających żywność do obrotu. Mimo coraz większych w tym zakresie doświadczeń, jest to w dalszym ...