Now showing items 1-1 of 1

    • Centra zaawansowanych technologii źródłem innowacyjności MSP 

      Owczarek, Konstanty; Żurak-Owczarek, Cecylia (Difin, 2006)
      Przyczyny gwałtownego wzrostu popytu na innowacje, znacznie wyprzedzającego ich podaż, są wynikiem olbrzymiej presji konsumentów, konkurencji i nowych uregulowań prawnych. Wszystko to powoduje, że tradycyjny mechanizm ...