DSpace Repository

Browsing Artykuły (WOiZ) by Title

Browsing Artykuły (WOiZ) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Boczkowska, Katarzyna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
  Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w ramach projektu badawczego „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”. Analizą ...
 • Karaszkiewicz, Berenika; Staniec, Iwona (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w ...
 • Galińska, Barbara (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  Artykuł prezentuje wpływ koncepcji międzynarodowego zaopatrzenia, tzw. Global Sourcing na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Przedstawia najważniejsze korzyści krótko- i długoterminowe, jakie płyną z omawianej idei ...
 • Fajczak-Kowalska, Anita (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
  W artykule podjęto tematykę oddziaływania kooperacji firm na działanie łańcuch dostaw we współczesnym przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na istotność partnerskich relacji, uwypuklono znaczenie nowoczesnych rozwiązań ...
 • Walaszczyk, Anna; Błaszczyk, Magdalena (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  W artykule przedstawiona została problematyka projektowania wskaźników monitorowania procesów jako zadania, które mają do zrealizowania przedsiębiorstwa, które chcą doskonalić swoje procesy. Projektowanie wskaźników ...
 • Mospan, Anna (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2014)
  Artykuł jest poświęcony decyzjom inwestycyjnym oraz wspomaganiu procesu decyzyjnego w zakresie finansów. W opracowaniu zostały dokonane prognozy zmian indeksu giełdowego MDAX za pomocą sztucznych sieci neuronowych. W ...
 • Depta, Adam; Staniec, Iwona (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  W turbulentnym otoczeniu społecznym i gospodarczym badania jakości życia i planów zawodowych studentów są bardzo istotnym elementem. Bada się jakość życia przede wszystkim w stosunku do obiektywnych czynników - nie tylko ...
 • Niziołek, Konrad (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
  Niniejszy artykuł poświęcono dokonaniu analizy wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego w zakresie wybranych, podstawowych wymagań prawnych BHP dotyczących postępowania z maszynami. Wspomnianą ...
 • Szmit, Anna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Artykuł zawiera wyniki analizy przeżywalności mikroprzedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UE w ciągu pięciu lat od ich założenia. Obserwowano wpływ płci, wykształcenia ...
 • Flaszewska, Sylwia; Kłos, Marcin (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  Wiedza bez przełożenia na konkretne działania jest dzisiaj bezużyteczna, dlatego tak ważne jest zarządzanie nią. W opracowaniu zwrócono uwage na role menedżerów w zarządzaniu wiedza i zasygnalizowano problematykę instrumentów ...
 • Marczak, Michał (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  W pracy przedstawiono, dla potrzeb prowadzenia badań w zakresie nauk o zarządzaniu, wybrane konstrukcje metodologiczne. Podano w doprecyzowanej postaci pojęcia metody naukowej, falsyfikacji, tezy, hipotezy i hipotez ...
 • Flaszewska, Sylwia; Kłos, Marcin (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2014)
  W artykule poruszono tematykę zastosowania struktury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą. W części teoretycznej opracowania zidentyfikowano cechy struktury organizacyjnej z perspektywy zarządzania wiedzą, a w części ...
 • Krasoń, Paulina (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  W obliczu rosnących wymagań klientów oraz konkurencji o charakterze globalnym przedsiębiorstwa muszą nieustannie poszukiwać rezerw produkcyjnych, zwiększać efektywność i wydajność produkcji, a także redukować koszty ...
 • Kazimierska-Grębosz, Marianna; Kopania, Joanna (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
  W referacie przedstawiono problem hałasu komunikacyjnego i sporządzania map akustycznych. Aglomeracje miejskie są szczególnie zagrożone wzrastającym poziomem hałasu komunikacyjnego. Wykonane zgodnie z zaleceniami UE mapy ...
 • Kazimierska-Grębosz, Marianna (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
  W referacie podjęto problematykę wykorzystania wspomagania komputerowego w przemyśle farmaceutycznym, uwzględniając uwarunkowania prawne rejestracji leków w Polsce i w Unii Europejskiej. Celem referatu jest przedstawienie ...
 • Kazimierska-Grębosz, Marianna; Chudzik, Agnieszka (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013)
  W referacie przedstawiono problem zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wykorzystania wspomagania komputerowego podczas tych procesów, uwzględniając uwarunkowania prawne w Polsce i w ...
 • Szymański, Grzegorz (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  Rozwój handlu internetowego w ostatnich latach nie zwalnia swojej dynamiki, coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza na rynek platformy sklepowe. Duża konkurencyjność sektora e-commerce wymusza na menedżerach podążanie za ...
 • Woźniak-Alczewska, Maria; Polit, Paulina (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
  Celem artykułu jest krótka analiza trendów dotyczących patentowania przez przedsiębiorstwa na rynku sprzętu medycznego. Najpierw zostało zinterpretowane pojęcie własności intelektualnej, następnie omówione różne ...
 • Grębosz, Magdalena (Politechnika Łódzka, 2010)
  W artykule poruszona została problematyka zarządzania markami lokalnymi przez inwestorów francuskich w Polsce. Przedstawiono zalety i wady realizacji strategii marki lokalnej przez inwestora zagranicznego w Polsce. ...
 • Mokrosińska, Katarzyna; Błaszczyk, Ilona (Politechnika Łódzka, 2009)
  System HACCP, jako wymóg prawny, jest wdrażany w Polsce od przeszło 5 lat we wszystkich zakładach produkujących i/lub wprowadzających żywność do obrotu. Mimo coraz większych w tym zakresie doświadczeń, jest to w dalszym ...

Search DSpace


Browse

My Account