DSpace Repository

Browsing Artykuły (WOiZ) by Title

Browsing Artykuły (WOiZ) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rajkiewicz, Mieczysław; Zwoliński, Łukasz (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
  The paper outlines the general requirements of the health management system in the production of packaging for food products by PN EN 15593:2010. It also presents the survey results carried out among customers regarding ...
 • Sobestiańczyk, Tomasz (Politechnika Łódzka, 2010)
  Publikacja opisuje najlepsze praktyki dotyczące ServiceDesk w zbiorze praktyk ITIL. ServiceDesk zarządza incydentami, zamówieniami na usługę. ServiceDesk różni się od standardowych podejść do obsługi Klienta zwanych: Call ...
 • Nowicki, Michał (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  Artykuł poświęcony jest problematyce wpływu postaw i zachowań lidera na sukces organizacji. Rozpatrując powyższe zagadnienie nie tylko starano się o uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaki jest lider (kierownik) w ogóle, lecz ...
 • Golińska-Pieszyńska, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2012)
  Przemiany zachodzące w gospodarce światowej wskazują na przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, co uwidacznia się we wzroście przewagi konkurencyjnej państw specjalizujących się w wytwarzaniu produktów zaawansowanych ...
 • Stanisławski, Robert (Politechnika Łódzka, 2015)
  Innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowią „siłę napędową" wpływającą na ich rozwój i poprawę pozycji konkurencyjnej na różnych rodzajach rynków. Ich rozwój poprzez innowacje (rozwój innowacyjny) obejmuje ...
 • Tomczak-Woźniak, Ewa; Wielgus, Eliza (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  The aim of the study is to describe and make an appraisal of the manner of EU implementations of projects by the Polish state institution which is Police. The structure of the study considers deliberations about the ...
 • Baruk, Agnieszka Izabela (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z postrzeganiem pracy przez wykonujących ją pracowników. Zwrócono uwagę na skutki pozytywnego i negatywnego stosunku pracowników do pracy. Analiza statystyczna wyników badań ...
 • Sobestiańczyk, Tomasz (Politechnika Łódzka, 2009)
  Celem artykułu jest przedstawienie zestawu praktyk ITIL jako metody do zarządzania usługami IT oraz scharakteryzowanie ich słabych i mocnych stron. Publikacja opisuje najlepsze praktyki w zarządzaniu działami informatycznymi. ...
 • Jałmużna, Irena (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Celem opracowania była ocena stopnia wykorzystania standaryzacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. Mając na uwadze to, że standaryzacja jest podstawą wdrażania filozofii lean management, zatem niniejsze badania ...
 • Flaszewska, Sylwia (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
  W pracy przedstawiono cele zarządzania wiedzą oraz wskazano na rolę struktur organizacyjnych w ich realizacji. Artykuł sygnalizuje konieczność wkomponowania zarządzania wiedzą w proces zarządzania przedsiębiorstwem, ...
 • Lendzion, Jarosław (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
  Współczesne społeczeństwo i gospodarka, charakteryzują się tym, że następują w nim niezwykle dynamiczne zmiany, a wiedza ma priorytetowe znaczenie. Zatem człowiek, nie chcąc dopuścić do dezaktualizacji posiadanej wiedzy, ...
 • Walecka, Anna (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  Artykuł omawia najczęściej występujące w literaturze przedmiotu style kierowania pracownikami, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie o optymalny styl kierowania w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie. Sytuacja ta jest ...
 • Gaca, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2010)
  W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące funkcjonowania systemu oceniania pracowników magazynowych Centrum Logistycznego Dystrybucji. Zweryfikowano istniejące nieprawidłowości zakłócające rzetelne funkcjonowanie ...
 • Boczkowska, Katarzyna; Niziołek, Konrad (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
  Artykuł przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie 2000 przedsiębiorstw w kontekście realizacji podstawowych wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ...
 • Szablewski, Andrzej (Politechnika Łódzka, 2009)
  Przedmiot artykułu dotyczy najbardziej perspektywicznej technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgla i gazu), za jaką uważana jest technologia wychwytywania i magazynowania CO2, powszechnie określana ...
 • Mazur-Dudzińska, Agnieszka (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
  Celem referatu jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. Szczególnie istotnym zagadnieniem związanym z tym rynkiem jest proces wyceny nieruchomości, dlatego ...
 • Marcinkiewicz, Edyta (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej ze stosowaniem analizy technicznej w procesie inwestowania na rynkach giełdowych w kontekście znaczących zmian, które stały się udziałem tych rynków w ostatnich ...
 • Gumola, Małgorzata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  The supply management is a complex and demanding phenomenon which each manufacturing enterprise has to face in order to maintain its position on the more and more saturated market. Therefore, in this paper the author ...
 • Staniec, Iwona; Stygar, Sebastian (Politechnika Łódzka, 2013)
  W literaturze dużo rozważań poświęca się modzie, konieczności i skuteczności wykorzystania nowych systemów zarządzania. Na przełomie XX i XXI wieku podaje się, że w teorii zarządzania pojawiło się około 100 nowych podejść. ...
 • Chybalski, Filip (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
  Celem artykułu jest analiza uwarunkowań konkurencji na rynku funduszy emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych płaszczyzn tej konkurencji oraz determinujących je czynników na rynku OFE. W artykule omówiono ...

Search DSpace


Browse

My Account