DSpace Repository

Browsing Artykuły (WOiZ) by Title

Browsing Artykuły (WOiZ) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kopeć, Agata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  The study investigates genesis of the European Union Social Policy and the changes in common social issue over the years. The European Union is not only economic and monetary integration, it is also unify the activities ...
 • Baruk, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oczekiwaniami nabywców wobec oferty marketingowej dostępnej na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na ich etnocentryczny i prosumpcyjny wymiar. Głównym celem artykułu było ...
 • Józwiak, Piotr (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania koncepcji grywalizacji w ramach serwisów crowdsourcingowych. W pierwszej części zostały zaprezentowane definicje grywalizacji i crowdsourcingu i ich wzajemnego oddziaływania. ...
 • Wiśniewski, Zbigniew (Politechnika Łódzka, 2010)
  W opracowaniu przedstawiono część badań związanych z podejściem do zarządzania zmianami w oparciu o właściwości dynamiczne organizacji. Zasadnicze badania objęły bardzo szeroki zestaw aspektów zmian, zaś w opracowaniu ...
 • Szczepaniak, Bartłomiej (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  The paper presents the issue of lack of university-business cooperation. Theoretical attention was put into E-Business definition, Problem Based Learning at Lodz University of Technology and European Union Research ...
 • Jałmużna, Irena; Szkopiński, Dawid (Politechnika Łódzka, 2014)
  W artykule poruszono tematykę zastosowania koncepcji S"MED w reorganizacji procesu produkcyjnego jako innowacji procesowej. W części teoretycznej opracowania zidentyfikowano cechy charakterystyczne procesu, a w części ...
 • Stanisławski, Robert; Szymański, Grzegorz (Politechnika Łódzka, 2015)
  Innowacje ogrywają dla przedsiębiorstw ogromną rolę, gdyż podnoszą ich konkurencyjność na rynkach (w otoczeniu), stając się jednocześnie „ akceleratorem" ich rozwoju innowacyjnego. Wśród różnych rodzajów innowacji duże ...
 • Pomykalski, Andrzej (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  We współczesnym świecie kształtuje się nowy typ społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, ukierunkowanego na innowacje. Organizacja chcąc osiągnąć rozwój, powinna wykazywać proinnowacyjne nastawienie, czyli zdolność ...
 • Hak, Andrzej; Grębosz, Magdalena (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  In the paper, the possibilities of entering foreign markets are described and the Uppsala model of internationalisation is analysed. The Uppsala model became one of the McDonald’s’ success factors, that can be multiplied by ...
 • Jędrych, Elżbieta (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  Praktyka biznesowa wykazuje, że inwestowanie w rozwój pracowników jest jedną z lepszych decyzji, jaką może podjąć zarząd organizacji. To wydatek, który podnosi wartość i unikatowość pracowników, zwiększając ich efektywność. ...
 • Brzezińska, Karolina (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
  W artykule przedstawiono problematykę podnoszenia kompetencji przywódczych przez menedże rów liniowych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są uwarunkowane brakiem należytej uwagi organizacji dotyczącej opisywanej ...
 • Adamik, Anna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
  Różnice między kulturami w wymiarze męskości kobiecości zauważano i opisywano od wieków. Niosą one podpowiedzi w zakresie tego jak funkcjonować w okresie rozwoju cywilizacyjnego oraz przemian globalizacyjnych. Podpowiedzi ...
 • Januszkiewicz, Aleksandra; Kowalska, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2015)
  Artykuł przedstawia wyniki badań oceniających kompetencje kierowników projektów unijnych realizowanych w Polsce. Kierownicy projektów unijnych to osoby dobrze wykształcone, chętnie poszerzające swoją wiedzę i umiejętności, ...
 • Brzezińska, Karolina (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  W artykule przedstawiono problematykę kompetencji menedżerów liniowych z sektora wysokich technologii. Zwraca się uwagę na potrzebę oznaczania poszczególnych umiejętności w procesach rekrutacyjnych oraz postępowaniach ...
 • Juźwicka, Anna; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2014)
  Funkcja rachunkowości w małych przedsiębiorstwach może być realizowana we własnym zakresie bądź też przekazana do realizacji zewnętrznemu partnerowi. Najczęstszą przyczyną jej outsourcingu są zbyt wysokie koszty prowadzenia ...
 • Boczkowska, Katarzyna; Frątczak, Michał; Nowacka, Aneta (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2014)
  Artykuł przedstawia opracowaną metodykę oceny ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Hałas jako najczęściej występujący czynnik zagrożenia w środowisku pracy, powoduje znaczący odsetek chorób zawodowych. ...
 • Walecka, Anna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
  W dobie kryzysu gospodarczego zaobserwować można szereg niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, takich jak: spadek PKB, zmniejszenie obrotów w handlu międzynarodowym czy wzrost bezrobocia. W obliczu tego konsumenci zmuszeni ...
 • Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
  W artykule omówiono istotę, znaczenie i zależność pomiędzy zaufaniem a kontrolą. Dodatkowym czynnikiem poddanym analizie była koncepcja empowerment. Badania wykazały, że funkcjonowanie organizacji w czasach burzliwych ...
 • Tomczak-Woźniak, Ewa (Politechnika Łódzka, 2015)
  Celem opracowania jest prezentacja wniosków z analizy poziomu realnej konwergencji Polski z gospodarką Eurolandu W opracowaniu podjęto również próbę analizy kosztów i korzyści przyjęcia euro, a także potencjalnych szans ...

Search DSpace


Browse

My Account