Wyświetlanie pozycji 37-56 z 156

  • Forma zatrudnienia i czas pracy jako czynniki budujące motywację pielęgniarek. 

   Cwanda, Kamila; Jabłońska, Natalia; Bartczyk, Natalia; Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  • The genesis and development of the European Union Social Policy over the years 

   Kopeć, Agata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The study investigates genesis of the European Union Social Policy and the changes in common social issue over the years. The European Union is not only economic and monetary integration, it is also unify the activities ...
  • Gotowość prosumpcyjna kobiet i mężczyzn w kontekście ich postaw etnocentrycznych 

   Baruk, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oczekiwaniami nabywców wobec oferty marketingowej dostępnej na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na ich etnocentryczny i prosumpcyjny wymiar. Głównym celem artykułu było ...
  • Grywalizacja w crowdsourcingu 

   Józwiak, Piotr (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania koncepcji grywalizacji w ramach serwisów crowdsourcingowych. W pierwszej części zostały zaprezentowane definicje grywalizacji i crowdsourcingu i ich wzajemnego oddziaływania. ...
  • Identyfikacja cech dynamicznych podsystemów organizacji 

   Wiśniewski, Zbigniew (Politechnika Łódzka, 2010)
   W opracowaniu przedstawiono część badań związanych z podejściem do zarządzania zmianami w oparciu o właściwości dynamiczne organizacji. Zasadnicze badania objęły bardzo szeroki zestaw aspektów zmian, zaś w opracowaniu ...
  • An innovative platform which helps to establish and to extend universitybusiness cooperation 

   Szczepaniak, Bartłomiej (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   The paper presents the issue of lack of university-business cooperation. Theoretical attention was put into E-Business definition, Problem Based Learning at Lodz University of Technology and European Union Research ...
  • Innowacja procesowa - studium przypadku 

   Jałmużna, Irena; Szkopiński, Dawid (Politechnika Łódzka, 2014)
   W artykule poruszono tematykę zastosowania koncepcji S"MED w reorganizacji procesu produkcyjnego jako innowacji procesowej. W części teoretycznej opracowania zidentyfikowano cechy charakterystyczne procesu, a w części ...
  • Innowacje w przedsiębiorstwie na przykładzie handlu internetowego 

   Stanisławski, Robert; Szymański, Grzegorz (Politechnika Łódzka, 2015)
   Innowacje ogrywają dla przedsiębiorstw ogromną rolę, gdyż podnoszą ich konkurencyjność na rynkach (w otoczeniu), stając się jednocześnie „ akceleratorem" ich rozwoju innowacyjnego. Wśród różnych rodzajów innowacji duże ...
  • Innowacyjność w rozwoju organizacji 

   Pomykalski, Andrzej (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   We współczesnym świecie kształtuje się nowy typ społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, ukierunkowanego na innowacje. Organizacja chcąc osiągnąć rozwój, powinna wykazywać proinnowacyjne nastawienie, czyli zdolność ...
  • International expansion based on Uppsala model – cases of McDonald’s and Sfinks Poland 

   Hak, Andrzej; Grębosz, Magdalena (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   In the paper, the possibilities of entering foreign markets are described and the Uppsala model of internationalisation is analysed. The Uppsala model became one of the McDonald’s’ success factors, that can be multiplied by ...
  • Inwestowanie w pracowników - wyzwania dla menedżerów 

   Jędrych, Elżbieta (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Praktyka biznesowa wykazuje, że inwestowanie w rozwój pracowników jest jedną z lepszych decyzji, jaką może podjąć zarząd organizacji. To wydatek, który podnosi wartość i unikatowość pracowników, zwiększając ich efektywność. ...
  • Kluczowa rola podnoszenia kompetencji przywódczych menedżerów liniowych 

   Brzezińska, Karolina (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   W artykule przedstawiono problematykę podnoszenia kompetencji przywódczych przez menedże rów liniowych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są uwarunkowane brakiem należytej uwagi organizacji dotyczącej opisywanej ...
  • Kobieca i męskia kultura organizacyjna oraz płynność kulturowa w procesach nawiązywania współpracy międzyorganizacyjnej: kooperacji i kooperencji. 

   Adamik, Anna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Różnice między kulturami w wymiarze męskości kobiecości zauważano i opisywano od wieków. Niosą one podpowiedzi w zakresie tego jak funkcjonować w okresie rozwoju cywilizacyjnego oraz przemian globalizacyjnych. Podpowiedzi ...
  • Kompetencje kierowników projektów unijnych 

   Januszkiewicz, Aleksandra; Kowalska, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2015)
   Artykuł przedstawia wyniki badań oceniających kompetencje kierowników projektów unijnych realizowanych w Polsce. Kierownicy projektów unijnych to osoby dobrze wykształcone, chętnie poszerzające swoją wiedzę i umiejętności, ...
  • Kompetencje menedżerskie kierowników liniowych w świetle badań własnych 

   Brzezińska, Karolina (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W artykule przedstawiono problematykę kompetencji menedżerów liniowych z sektora wysokich technologii. Zwraca się uwagę na potrzebę oznaczania poszczególnych umiejętności w procesach rekrutacyjnych oraz postępowaniach ...
  • Kompetencje pracowników a outsourcing służb finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach. 

   Juźwicka, Anna; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2014)
   Funkcja rachunkowości w małych przedsiębiorstwach może być realizowana we własnym zakresie bądź też przekazana do realizacji zewnętrznemu partnerowi. Najczęstszą przyczyną jej outsourcingu są zbyt wysokie koszty prowadzenia ...
  • Koncepcja metodyki oceny ryzyka w narażeniu na hałas 

   Boczkowska, Katarzyna; Frątczak, Michał; Nowacka, Aneta (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2014)
   Artykuł przedstawia opracowaną metodykę oceny ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Hałas jako najczęściej występujący czynnik zagrożenia w środowisku pracy, powoduje znaczący odsetek chorób zawodowych. ...
  • Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. 

   Walecka, Anna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W dobie kryzysu gospodarczego zaobserwować można szereg niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, takich jak: spadek PKB, zmniejszenie obrotów w handlu międzynarodowym czy wzrost bezrobocia. W obliczu tego konsumenci zmuszeni ...
  • Kontrola versus zaufanie. Nadzór nad pracownikami w erze koncepcji empowerment 

   Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   W artykule omówiono istotę, znaczenie i zależność pomiędzy zaufaniem a kontrolą. Dodatkowym czynnikiem poddanym analizie była koncepcja empowerment. Badania wykazały, że funkcjonowanie organizacji w czasach burzliwych ...