DSpace Repository

Browsing Artykuły (WOiZ) by Title

Browsing Artykuły (WOiZ) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zwoliński, Łukasz (Politechnika Łódzka, 2014)
  Przedstawiony referat koncentruje się na zagadnieniach związanych z działaniem systemów zarządzania jakością oraz logistyki w Publicznym ZOZ zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ...
 • Wilk, Iwona; Keck-Wilk, Małgorzata (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
  Agroturystyka jako działalność usługowa otwiera możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i generowania dochodów. Oczekiwany dynamiczny rozwój agroturystyki nie będzie jednak możliwy bez umiejętnego, profesjonalnego zarządzania ...
 • Walasek, Robert (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
  Głównym celem referatu jest próba scharakteryzowania wpływu nowoczesnych narzędzi e-komunikacji na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. W opracowaniu przedstawiono ...
 • Ratalewska, Magdalena; Szymańska, Katarzyna (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  Nowe technologie i wymagania społeczeństwa informacyjnego przyczyniły się do powstania nowoczesnych metod pozyskiwania i rozwoju kompetencji menedżerskich za pomocą zdalnej edukacji. W związku z tym przyjęto, że celem ...
 • Walasek, Robert (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  Głównym celem referatu jest próba scharakteryzowania wpływu nowoczesnych technik e-sprzedaży na tworzenie długookresowych partnerskich związków z klientami. W opracowaniu przedstawiono główne narzędzia współczesnej ...
 • Blażlak, Robert; Mazurek, Bogdan (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  Obecnie w obszarze rozwoju innowacji nie chodzi już tylko o innowacje w rozumieniu tworzenia towarów czy usług, które zapewniałyby firmom zwrot z inwestycji, ale także o takie działania o charakterze innowacyjnym, które ...
 • Królikowski, Jan; Wodzińska-Jabłońska, Jagoda (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  Niniejszy artykuł zawiera w sobie przegląd literatury w zakresie sposobów definiowania elastyczności organizacji. Ukazano również cechy współczesnej elastycznej organizacji oraz wynikające z nich poziomy elastyczności. W ...
 • Lewandowski, Krzysztof; Mamikonyan, Garnik (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  The European Union has actively engaged itself in cooperation with its Eastern neighbours. The Eastern Partnership is a concept of political cooperation and economic integration in the future with six countries – Moldova, ...
 • Boczkowska, Katarzyna; Znajmiecka-Sikora, Marta (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  The aim of the study is to analyze how Polish employers fulfill their responsibilities in terms of providing safe and healthy working conditions, including: standards for risk assessment, and adaptation of machinery ...
 • Greta, Marianna; Otto, Jacek; Tomczak-Woźniak, Ewa (2014)
  This study concerns the co-decision and co-governing system basing on the European Commission (EC) and the European Parliament (EP) as an example. However, it is not a direct description of functions of these institutions ...
 • Greta, Marianna (Politechnika Łódzka, 2015)
  The study includes three parts, i.e. one generał and two detailed. In the generał part a tourism was described as the branch of economy, kinds and functions of the tourism according to the euroregional aspect. The ...
 • Greta, Marianna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  This paper concerns the institutional and organizational structure of the Euroregion. It is multi-level and affects the functioning of the Euroregions, including, but not limited to, organized approach to the use ...
 • Januszkiewicz, Aleksandra (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  Tematem niniejszego artykułu jest ewaluacja jako instrument rozwoju kultury uczenia się w organizacjach pozarządowych. Autorka stawia tezę, że wykorzystanie ewaluacji przez organizacje pozarządowe może znacząco przyczynić ...
 • Baruk, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  The article presents the issue of expectations of Polish purchasers towards marketing offer available on the market and market activities undertaken by them in practice. They were shown in the prosumption and ethnocentric ...
 • Kopeć, Agata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  The study investigates genesis of the European Union Social Policy and the changes in common social issue over the years. The European Union is not only economic and monetary integration, it is also unify the activities ...
 • Baruk, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oczekiwaniami nabywców wobec oferty marketingowej dostępnej na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na ich etnocentryczny i prosumpcyjny wymiar. Głównym celem artykułu było ...
 • Józwiak, Piotr (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
  W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania koncepcji grywalizacji w ramach serwisów crowdsourcingowych. W pierwszej części zostały zaprezentowane definicje grywalizacji i crowdsourcingu i ich wzajemnego oddziaływania. ...
 • Wiśniewski, Zbigniew (Politechnika Łódzka, 2010)
  W opracowaniu przedstawiono część badań związanych z podejściem do zarządzania zmianami w oparciu o właściwości dynamiczne organizacji. Zasadnicze badania objęły bardzo szeroki zestaw aspektów zmian, zaś w opracowaniu ...
 • Szczepaniak, Bartłomiej (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  The paper presents the issue of lack of university-business cooperation. Theoretical attention was put into E-Business definition, Problem Based Learning at Lodz University of Technology and European Union Research ...
 • Jałmużna, Irena; Szkopiński, Dawid (Politechnika Łódzka, 2014)
  W artykule poruszono tematykę zastosowania koncepcji S"MED w reorganizacji procesu produkcyjnego jako innowacji procesowej. W części teoretycznej opracowania zidentyfikowano cechy charakterystyczne procesu, a w części ...

Search DSpace


Browse

My Account