Now showing items 1-20 of 79

  • 3D Garment Modelling - Creation of a Virtual Mannequin of the Human Body 

   Cichocka, Agnieszka; Bruniaux, Pascal; Frydrych, Iwona (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   This work presents the modelling and numerical simulation of mannequins as well as clothes in a 3D virtual environment. The paper explains garment modelling, with the objective of defining the development of a 3D body model ...
  • 70 lat Katedry Włókien Sztucznych 

   Łaszkiewicz, Bogumił (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Obchodząca swój jubileusz Katedra Włókien Sztucznych jest dziś, po zmianach organizacyjnych, częścią nowej jednostki – Katedry Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych. Pracownicy ...
  • Accelerated Ageing of Implantable, Ultra-Light, Knitted Medical Devices Modified by Low-Temperature Plasma Treatment - Part 2. Effect on chemical Purity 

   Jóźwicka, Jolanta; Gzyra-Jagieła, Karolina; Gutowska, Agnieszka; Struszczyk, Marcin H.; Kostanek, Krzysztof; Cichecka, Magdalena; Wilbik-Hałgas, Bożena; Kowalski, Krzysztof; Kopias, Kazimierz; Ciechańska, Danuta; Krucińska, Izabella (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The impact of simulated storage conditions (accelerated ageing) for the chemical purity of innovative ultra-light textile implants (knitted) designed for use in urogynaecology and general surgery (procedures in the treatment ...
  • Analiza metod separacji wykroju z nakładu materiału 

   Stasik, Kinga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
   W pracy przedstawiono cztery modele matematyczne mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujące się różnymi cechami. Do każdego modelu sformułowano równania opisujące ich charakterystykę kinematyczną i ...
  • Analiza wpływu tekstyliów na wyładowania koronowe 

   Ciesielska, Izabela Luiza (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
   Praca dotyczy badania wpływu tekstyliów na obrazy wyładowań koronowych powstałe wokół opuszków palców rąk ochotników. Prezentowane badania mają na celu stwierdzenie czy foto grafia wyładowań koronowych ( FWK) jest ...
  • Andrzej Dems (1938-1988) 

   Dems-Rudnicka, Katarzyna; Stawski, Dawid (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   W trzydziestą rocznicę śmierci Andrzeja Demsa wspominali Go uczestnicy konferencji Central European Conference Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles związanej z tematyką badawczą, nad którą pracował.
  • Antybakteryjne i atrombogenne włókna poliestrowe 

   Karaszewska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
   Opracowano metodę otrzymywania implantów medycznych z poli(tereftalanu etylenowego) PET o właściwościach antybakteryjnych i atrombogennych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Metoda polegała na dwustopniowej ...
  • Antybakteryjne włókna celulozowe przeznaczone do celów medycznych – synteza nanocząstek srebra z wykorzystaniem N-tlenku N-metylomorfoliny (NMMO) jako czynnika redukującego 

   Śmiechowicz, Emilia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   W ramach pracy doktorskiej otrzymano antybakteryjne włókna celulozowe modyfikowane nanocząstkami srebra, generowanymi w układzie NMMO. Głównym celem pracy było określenie wpływu podstawowych warunków wytwarzania nanocząstek ...
  • Application of Raman Spectroscopy for Differentiation Among Cotton and Viscose Fibers Dyed with Several Dye Classes 

   Wąs-Gubała, Jolanta; Machnowski, Waldemar (Taylor & Francis Group, 2014)
   The difference between natural and regenerated cellulose fibers caused by variations in the degree of polymerization and supramolecular structure, influences dyes adsorption properties. The aim of the study was to discriminate ...
  • Badania i analiza przepuszczalności udarowej tkanin 

   Tokarska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   W pracy analizowano cechę płaskich wyrobów włókienniczych - tkanin, jaką jest ich przepuszczalność udarowa powietrza. Badania tej cechy dokonano na specjalnie wykonanym stanowisku pomiarowym. Za pomocą przemieszczającego ...
  • Badania nad wytworzeniem funkcjonalnych nanomateriałów w postaci dyspersji wodnych i ich depozycją na podłoża tekstylne 

   Skrzetuska, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   W pracy skoncentrowano się na opracowaniu materiałów drukarskich w postaci wodnych dyspersji nanocząstek, nadających tekstyliom właściwości wielofunkcjonalne- bakteriostatyczne, antystatyczne i sensoryczne. Podjęto próbę ...
  • Badania odzieży naruszającej prawa własności intelektualnej w aspekcie obrotu na polskim rynku i oceny jej wartości użytkowej 

   Faryś, Przemysław Krystian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Praca doktorska poświęcona jest analizom i badaniom na temat problematyki obrotu odzieżą naruszającą prawa własności intelektualnej na przykładzie polskiego rynku. Niniejsze opracowanie stanowi skrót rozprawy doktorskiej.Pierwszą ...
  • Basic Comparison of the Properties of the Loop and Frotte Yarns, Woven and Knitted Fabrics 

   Grabowska, Katarzyna Ewa; Ciesielska-Wróbel, Izabela (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   Both loop fancy yarns and frotte fancy yarns belong to the group of yarns with continuous effects. The difference between frotte and loop yarn relies on the fact that the loop yarn is constructed with two core yarns and ...
  • Biomechanical Studies of Novel Hernia Meshes with Enhanced Surface Behaviour 

   Struszczyk, Marcin H.; Komisarczyk, Agnieszka; Krucińska, Izabella; Gutowska, Agnieszka; Pałys, Beata; Ciechańska, Danuta (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Research on hernia implants, especially less-invasive implantation techniques, is an important focus of study around the world. Practitioners require that these elaborate structures, which are primarily designed using ...
  • Chemically Driven Printed Textile Sensors Based on Graphene and Carbon Nanotubes 

   Skrzetuska, Ewa; Puchalski, Michał; Krucińska, Izabella (MDPI, 2014)
   The unique properties of graphene, such as the high elasticity, mechanical strength, thermal conductivity, very high electrical conductivity and transparency, make them it an interesting material for stretchable electronic ...
  • Deposition of Zinc Oxide on the Materials Used in Medicine. Preliminary Results 

   Teterycz, Helena; Suchorska-Woźniak, Patrycja; Fiedot, Marta; Karbownik, Iwona (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   This paper presents preliminary results of the direct deposition of nano- and microstructures of zinc oxide on materials used in medicine. The coatings were deposited on cotton gauze and polyamide fabric. During the research ...
  • Determination of Fabric Surface Resistance by Van Der Pauw Method in Case of Contacts Distant from the Sample Edge 

   Tokarska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The van der Pauw method can be used to determine the electroconductive properties of textile materials. However, the sample surface resistance can be determined provided that the sample has characteristics typical for the ...
  • Electrical and thermal properties of anthraquinone layers 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular ...
  • Electrical and thermal properties of anthrone 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Quantum-chemical density functional theorem (DFT) calculations indicate that the value of the reorganization energy indicates the possibility of efficient hole capture by the anthrone molecule during transport process ...
  • Fabrication of Plga/Hap and Plga/Phb/Hap Fibrous Nanocomposite Materials for Osseous Tissue Regeneration 

   Krucińska, Izabella; Chrzanowska, Olga; Boguń, Maciej; Kowalczuk, Marek M.; Dobrzyński, Piotr (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The study presents the manufacturing of nanofibrous structures as osteoconductive, osteoinductive materials for osseous tissue regeneration. The fibrous structures were obtained by electrospinning of poly(l-lactide-coglicolide) ...