Now showing items 1-1 of 1

    • Symulacja i modelowanie tekstronicznej odzieży grzewczej 

      Frydrysiak, Michał (Politechnika Łódzka, 2011)
      Poniższe opracowanie jest streszczeniem interdyscyplinarnej pracy doktorskiej pt. Modelowanie i symulacja tekstronicznych układów automatycznej regulacji temperatury, postawiono hipotezę, o tym, że: istnieje możliwość ...