Now showing items 5-24 of 52

  • Antybakteryjne i antygrzybicze włókna poliamidowe 

   Karpińska, Angelika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Przedmiotem badań było otrzymanie antybakteryjnych i antygrzybiczych włókien i wyrobów poliamidowych (PA). Cel ten osiągnięto poprzez dwustopniową modyfikację wyrobów poliamidowych polegających na wprowadzeniu do makrocząsteczki ...
  • Application of Raman Spectroscopy for Differentiation Among Cotton and Viscose Fibers Dyed with Several Dye Classes 

   Wąs-Gubała, Jolanta; Machnowski, Waldemar (Taylor & Francis Group, 2014)
   The difference between natural and regenerated cellulose fibers caused by variations in the degree of polymerization and supramolecular structure, influences dyes adsorption properties. The aim of the study was to discriminate ...
  • Badania włókien i tekstyliów w aspekcie ich właściwości alergennych 

   Kułak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Prace badawcze poprowadzono w kierunku analizy uwarunkowań oddziaływania alergennego tekstyliów. Uwagę skoncentrowano na poznaniu przyczyn nadwrażliwości kontaktowej, wywołanej przez włókna i tekstylia, w aspekcie wptywu ...
  • Basic Comparison of the Properties of the Loop and Frotte Yarns, Woven and Knitted Fabrics 

   Grabowska, Katarzyna Ewa; Ciesielska-Wróbel, Izabela (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   Both loop fancy yarns and frotte fancy yarns belong to the group of yarns with continuous effects. The difference between frotte and loop yarn relies on the fact that the loop yarn is constructed with two core yarns and ...
  • Biomechanical Studies of Novel Hernia Meshes with Enhanced Surface Behaviour 

   Struszczyk, Marcin H.; Komisarczyk, Agnieszka; Krucińska, Izabella; Gutowska, Agnieszka; Pałys, Beata; Ciechańska, Danuta (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Research on hernia implants, especially less-invasive implantation techniques, is an important focus of study around the world. Practitioners require that these elaborate structures, which are primarily designed using ...
  • Chemically Driven Printed Textile Sensors Based on Graphene and Carbon Nanotubes 

   Skrzetuska, Ewa; Puchalski, Michał; Krucińska, Izabella (MDPI, 2014)
   The unique properties of graphene, such as the high elasticity, mechanical strength, thermal conductivity, very high electrical conductivity and transparency, make them it an interesting material for stretchable electronic ...
  • Deposition of Zinc Oxide on the Materials Used in Medicine. Preliminary Results 

   Teterycz, Helena; Suchorska-Woźniak, Patrycja; Fiedot, Marta; Karbownik, Iwona (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   This paper presents preliminary results of the direct deposition of nano- and microstructures of zinc oxide on materials used in medicine. The coatings were deposited on cotton gauze and polyamide fabric. During the research ...
  • Determination of Fabric Surface Resistance by Van Der Pauw Method in Case of Contacts Distant from the Sample Edge 

   Tokarska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The van der Pauw method can be used to determine the electroconductive properties of textile materials. However, the sample surface resistance can be determined provided that the sample has characteristics typical for the ...
  • Electrical and thermal properties of anthraquinone layers 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular ...
  • Fabrication of Plga/Hap and Plga/Phb/Hap Fibrous Nanocomposite Materials for Osseous Tissue Regeneration 

   Krucińska, Izabella; Chrzanowska, Olga; Boguń, Maciej; Kowalczuk, Marek M.; Dobrzyński, Piotr (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The study presents the manufacturing of nanofibrous structures as osteoconductive, osteoinductive materials for osseous tissue regeneration. The fibrous structures were obtained by electrospinning of poly(l-lactide-coglicolide) ...
  • Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie i w Polsce 

   Czajkowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Praca dotyczy badań nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu elektronicznego w przemyśle tekstylno-odzieżowym oraz ich wpływu na ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne wśród polskich przedsiębiorstw ...
  • Identyfikacja warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach 

   Pietruszewska, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy dokonano wieloaspektowej identyfikacji warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach zarówno na podstawie komputerowej symulacji dynamicznych obciążeń nitek i długości ich wrabiania jak i badań ...
  • In-Compost Biodegradation of PLA Nonwovens 

   Gutowska, Agnieszka; Jóźwicka, Jolanta; Sobczak, Serafina; Tomaszewski, Wacław; Sulak, Konrad; Miros, Patrycja; Owczarek, Monika; Szalczyńska, Magdalena; Ciechańska, Danuta; Krucińska, Izabella (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Presented in this work are the results of an investigation into the biodegradation of selected nonwoven materials made of commercial poly[(DL)-lactide] – PLA 6252D supplied by Nature Works® LLC, USA. The biodegradation was ...
  • The Influence of Pet Fibres Surface Enzymatic Modification on the Selected Properties 

   Kardas, Iwona; Lipp-Symonowicz, Barbara; Sztajnowski, Sławomir; Wojciechowska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The effect of changes in the surface structure of glossy polyester filaments from poly(ethylene terephthalate) in terms of its micro-topography, molecular and supermolecular structure of the fibre surface layers on selected ...
  • Influence of Stress and Relaxation Characteristics of Knitted Fabrics on the Unit Pressure of Compression Garments Supporting External Treatment 

   Ilska, Anita; Kowalski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Kowalski, Tomasz Marek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The paper presents an analysis of the influence of the mechanical properties’ heterogeneity of knitted fabrics and the method of determining their characteristics of stress and relaxation (deformation) on the value of unit ...
  • Instrumentalna metoda oceny pillingu płaskich wyrobów włókienniczych 

   Jasińska, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Instrumental method of pilling assessment is based on computer processing and analysis of the images of textile fabric samples. The principle of method consists in taking an image of fabric sample under defined conditions ...
  • Investigation of an Innovative “Cotton Hollow” Yarn 

   Andrysiak, Jerzy; Sikorski, Krzysztof; Wilk, Edward; Matusiak, Małgorzata (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Cotton is a basic raw material processed in the textile industry all over the world. Some new cotton products have been developed thanks to the inventions and efforts of scientists and engineers dealing with cotton. One ...
  • Investigation of Naturally Coloured Cotton of Different Origin – Analysis of Fibre Properties 

   Matusiak, Małgorzata; Frydrych, Iwona (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Naturally coloured cotton is naturally pigmented fibre that grows in shades of brown and green. Because the colour is present in the fibres, fabrics made of them do not have to be dyed. The elimination of the dyeing process ...
  • Kinetyka formowania struktur tkanych na krośnie rotacyjnym 

   Kabziński, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Referat stanowi streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Kinetyka formowania struktur tkanych na krośnie rotacyjnym. W rozprawie postawiono tezę, iż rotacyjne formowanie struktur tkanych znacząco zmienia warunki tkania, w tym ...
  • Komputerowo zorientowana analiza i optymalne projektowanie kompozytów włóknistych w warunkach przepływu ciepła 

   Radaszewska, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W pracy zajęto się problemem modelowania, analizy i projektowania optymalnych struktur kompozytów włóknistych obciążonych termicznie tak, aby element konstrukcyjny wykonany z tego materiału spełniał stawiane wymagania w ...