Now showing items 1-20 of 51

  • Modelowanie statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych 

   Witkowska, Beata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Właściwości wytrzymałościowe tkanin determinują ich przydatność do określonego obszaru zastosowania. W pracy przedstawiono analizę zjawiska statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych. Celem rozprawy doktorskiej było ...
  • Rozważania na temat modelowania i symulacji odzieży na wirtualnym manekinie adaptującym się 

   Cichocka, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Prezentowana praca wpisuje się w strategię reorganizacji łańcucha produkcji odzieży związanego z sektorem tekstylnym i odzieżowym. Głównym celem pracy jest rozwinięcie i przedstawienie nowego sposobu projektowania wyrobów ...
  • Wpływ warunków pracy tarczowego podciągacza nici na charakterystykę ściegu czółenkowego 

   Krasowska, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Podczas omawiania procesu sterowania nicią przez podciągacz zaakcentowano szczególną rolę mechanizmu podciągacza nici w maszynach ściegu czółenkowego. Wyróżniając charakterystyczne fazy działania podciągacza, tj. zasilanie ...
  • Modyfikowane włókna polipropylenowe do zastosowań medycznych 

   Boruszewska, Ewelina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Opracowano dwustopniową metodę otrzymywania antybakteryjnych włókien oraz siatek polipropylenowych PP przepuklinowych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu, w pierwszym etapie, ...
  • Identyfikacja warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach 

   Pietruszewska, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy dokonano wieloaspektowej identyfikacji warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach zarówno na podstawie komputerowej symulacji dynamicznych obciążeń nitek i długości ich wrabiania jak i badań ...
  • Wpływ barwników na właściwości barierowe tekstyliów w odniesieniu do promieniowania UV 

   Krysiak, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Celem podjętych w pracy badań było sprawdzenie, czy barwniki stosowane zwyczajowo do nadania wyrobom włókienniczym estetycznego wyglądu, mogą na tyle poprawić ich właściwości barierowe wobec szkodliwego promieniowania UV, ...
  • Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie i w Polsce 

   Czajkowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Praca dotyczy badań nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu elektronicznego w przemyśle tekstylno-odzieżowym oraz ich wpływu na ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne wśród polskich przedsiębiorstw ...
  • Komputerowo zorientowana analiza i optymalne projektowanie kompozytów włóknistych w warunkach przepływu ciepła 

   Radaszewska, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W pracy zajęto się problemem modelowania, analizy i projektowania optymalnych struktur kompozytów włóknistych obciążonych termicznie tak, aby element konstrukcyjny wykonany z tego materiału spełniał stawiane wymagania w ...
  • Badania włókien i tekstyliów w aspekcie ich właściwości alergennych 

   Kułak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Prace badawcze poprowadzono w kierunku analizy uwarunkowań oddziaływania alergennego tekstyliów. Uwagę skoncentrowano na poznaniu przyczyn nadwrażliwości kontaktowej, wywołanej przez włókna i tekstylia, w aspekcie wptywu ...
  • Zastosowanie nanocząstek srebra w funkcjonalnym wykończeniu tekstyliów 

   Bacciarelli-Ulacha, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Celem podjętych w pracy badań było opracowanie nowej, oryginalnej metody otrzymywania wykończeń antymikrobowych poprzez tworzenie nanocząstek srebra „ in-situ ", na i w tkaninach bawełnianych. Wybór tkanin bawełnianych był ...
  • Symulacja i modelowanie tekstronicznej odzieży grzewczej 

   Frydrysiak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Poniższe opracowanie jest streszczeniem interdyscyplinarnej pracy doktorskiej pt. Modelowanie i symulacja tekstronicznych układów automatycznej regulacji temperatury, postawiono hipotezę, o tym, że: istnieje możliwość ...
  • Modelowanie przepływu ciepła i masy przez wyroby wielowarstwowe z membranami półprzepuszczalnymi 

   Sybilska, Wioletta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   W pracy scharakteryzowano materiały odzieżowe, powleczone membranami pótprzepuszczalnymi pod kątem ochrony organizmu przed utratą ciepła oraz odprowadzania potu. Wyznaczono wartości oporów cieplnego i pary wodnej, co pozwala ...
  • Instrumentalna metoda oceny pillingu płaskich wyrobów włókienniczych 

   Jasińska, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Instrumental method of pilling assessment is based on computer processing and analysis of the images of textile fabric samples. The principle of method consists in taking an image of fabric sample under defined conditions ...
  • Włókna prekursorowe z nanokompozytu PAN do zastosowań medycznych i technicznych 

   Szparaga, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Research of the conditions of manufacturing two types nanocomposite PAN precursor fibers was developed. Depending on the type introduced nanoadditive to the PAN fibres, the carbon fibres obtained on their basis will be ...
  • Antybakteryjne i antygrzybicze włókna poliamidowe 

   Karpińska, Angelika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Przedmiotem badań było otrzymanie antybakteryjnych i antygrzybiczych włókien i wyrobów poliamidowych (PA). Cel ten osiągnięto poprzez dwustopniową modyfikację wyrobów poliamidowych polegających na wprowadzeniu do makrocząsteczki ...
  • Kinetyka formowania struktur tkanych na krośnie rotacyjnym 

   Kabziński, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Referat stanowi streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Kinetyka formowania struktur tkanych na krośnie rotacyjnym. W rozprawie postawiono tezę, iż rotacyjne formowanie struktur tkanych znacząco zmienia warunki tkania, w tym ...
  • 3D Garment Modelling - Creation of a Virtual Mannequin of the Human Body 

   Cichocka, Agnieszka; Bruniaux, Pascal; Frydrych, Iwona (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   This work presents the modelling and numerical simulation of mannequins as well as clothes in a 3D virtual environment. The paper explains garment modelling, with the objective of defining the development of a 3D body model ...
  • Accelerated Ageing of Implantable, Ultra-Light, Knitted Medical Devices Modified by Low-Temperature Plasma Treatment - Part 2. Effect on chemical Purity 

   Jóźwicka, Jolanta; Gzyra-Jagieła, Karolina; Gutowska, Agnieszka; Struszczyk, Marcin H.; Kostanek, Krzysztof; Cichecka, Magdalena; Wilbik-Hałgas, Bożena; Kowalski, Krzysztof; Kopias, Kazimierz; Ciechańska, Danuta; Krucińska, Izabella (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The impact of simulated storage conditions (accelerated ageing) for the chemical purity of innovative ultra-light textile implants (knitted) designed for use in urogynaecology and general surgery (procedures in the treatment ...
  • Deposition of Zinc Oxide on the Materials Used in Medicine. Preliminary Results 

   Teterycz, Helena; Suchorska-Woźniak, Patrycja; Fiedot, Marta; Karbownik, Iwona (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   This paper presents preliminary results of the direct deposition of nano- and microstructures of zinc oxide on materials used in medicine. The coatings were deposited on cotton gauze and polyamide fabric. During the research ...
  • Application of Raman Spectroscopy for Differentiation Among Cotton and Viscose Fibers Dyed with Several Dye Classes 

   Wąs-Gubała, Jolanta; Machnowski, Waldemar (Taylor & Francis Group, 2014)
   The difference between natural and regenerated cellulose fibers caused by variations in the degree of polymerization and supramolecular structure, influences dyes adsorption properties. The aim of the study was to discriminate ...