Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMielczarek, Dariusz Krzysztof
dc.contributor.editorRed. nauk. Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji : Lewandowski, Jerzypl_PL
dc.date.accessioned2018-04-11T11:36:40Z
dc.date.available2018-04-11T11:36:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationZeszyty naukowe. Politechnika Łódzka. Organizacja i Zarządzanie, z. 70, nr. 1220, s. 39-48pl_PL
dc.identifier.issn0137-2599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1785
dc.description.abstractW warunkach eksploatacji taboru kolejowego spotykamy się z występowaniem różnego rodzaju niesprawności, których negatywne oddziaływanie dotyka nie tylko samego taboru kolejowego, będącego własnością przewoźników kolejowych, ale też ma ujemny wpływ na infrastrukturę kolejową pozostającą w gestii zarządców infrastruktury kolej owej. Poprzez wczesne wykrycie niesprawności w taborze kolejowym możemy w sposób bezpieczny realizować proces przewozowy, tak w sektorze przewozu osób,jak i towarów. Ma to niebagatelny wpływ na minimalizację zagrożeń prowadzących do powstawania incydentów lub wypadków kolejowych. Wymienione zdarzenia kolejowe stanowią poważny czynnik kosztotwórczy, przede wszystkim dla przewoźników kolejowych, ponoszących znaczące nakłady finansowe na wypłatę rekompensat z tytułu odszkodowania na odbudowę infrastruktury kolejowej. W pracy wykorzystano studia literaturowe i obserwacje, jako metody badawcze. Celem niniejszego opracowania jest zapoznanie odbiorcy z diagnostyką taboru kolejowego w warunkach jego eksploatacji, przy zastosowaniu urządzeń detekcji stanów awaryjnych wspierających pracę pracowników rewizji technicznej oraz przedstawienie wpływu tychże urządzeń na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego w sektorze transportu towarów koleją.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe. Politechnika Łódzkapl_PL
dc.subjecttabor kolejowypl_PL
dc.subjectdiagnostyka taboru kolejowegopl_PL
dc.subjectdetekcja stanów awaryjnychpl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo ruchu kolejowegopl_PL
dc.titleDetekcja stanów awaryjnych taboru dsat wsparciem w pracy eksploatacyjnej rewidentów taboru kolejowegopl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord