Now showing items 1-1 of 1

    • Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy 

      Stankiewicz-Mróz, Anna; Lendzion, Jarosław; Penc, Józef; Listwa, Tadeusz; Szmidt, Czesław (Wydawnictwo Media Press, 2008)
      [...] Zarządzający mają świadomość, że łatwiej znosi fluktuacje koniunktury oraz lepiej odpowiada na wyzwania globalizacji firma, której przypisać można walor elastyczności. Jest ona niewątpliwie korzystna dla organizacji, ...