Now showing items 1-1 of 1

    • Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach 

      Matejun, Marek; Łuczka, Teresa (Wydawnictwo Difin, 2012)
      Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce rynkowej i partycypują w istotny sposób w tworzeniu jej podstawowych wielkości makroekonomicznych. Budowa i zarządzanie przedsiębiorstwem tej ...