Now showing items 1-2 of 2

  • Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami : praca zbiorowa 

   Matejun, Marek; Szczepańczyk, Maciej; Glińska-Neweś, Aldona; Jędrych, Elżbieta; Penc, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zdeterminowany jest różnorodnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Aktualne warunki ich funkcjonowania związane są przede wszystkim z konsekwencjami postępujących procesów ...
  • Creating of competitive advantage based on cooperation 

   Adamik, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   A competitive advantage is the core of functioning of an enterprise in competitive market. It becomes a strategic goal of every enterprise functioning in market economy. The ability of its achieving and sustaining in ...