Now showing items 1-1 of 1

    • Pomiar redystrybucji w międzynarodowych analizach systemów emerytalnych 

      Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2015)
      Dwie podstawowe kategorie, w świetle których są oceniane współcześnie systemy emerytalne, to adekwatność dochodowa oraz efektywność, w tym stabilność finansowa. Narzędziem służącym realizacji pierwszego celu, na który ...