Now showing items 1-1 of 1

    • Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach 

      Stankiewicz-Mróz, Anna; Lendzion, Jarosław Piotr; Penc, Józef; Jędrych, Elżbieta (Wydawnictwo Media Press, 2012)
      W nowoczesnych organizacjach XXI wieku kapitał ludzki jest podstawą tworzenia wartości organizacji i stanowi o jej przewadze konkurencyjnej. Model gospodarki opartej na wiedzy rodzi potrzebę nowego podejścia do zarządzania, ...