Now showing items 1-2 of 2

  • Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce 

   Adamik, Anna; Lachiewicz, Stefan; Grądzki, Ryszard; Różański, Jerzy; Suszyński, Cezary; Wilmańska-Sosnowska, Stanisława (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Środowisko funkcjonowania współczesnych organizacji systematycznie i często bardzo radykalnie ulega zmianom i przekształceniom. Generuje w ten sposób liczne dylematy i wyzwania dla procesów zarządzania. Mówi się już nie ...
  • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania 

   Adamik, Anna Iwona; Godziszewski, Bohdan; Iwińska-Knop, Krystyna; Lachiewicz, Stefan; Otto, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   [...] By zbliżyć praktykę gospodarczą do lepszego zrozumienia istoty, uwarunkowań, roli i procesów towarzyszących tego typu działaniom przygotowano niniejszą pracę. Składa się ona z czterech części pozwalających nie ...