Now showing items 1-1 of 1

    • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 

      Staniec, Iwona; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz; Trocki, Michał (Wydawnictwo C. H. Beck, 2008)
      [...] Celem pracy jest analiza metod identyfikowania i kwantyfikowania zagrożeń wpływających na powstanie i materializację ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie oraz zarządzania nimi. W warstwie teoretycznej podjęto ...