Now showing items 1-1 of 1

    • Podmiotowy i twórczy wymiar wychowania politechnicznego 

      Olczak, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
      W monografii, z jednej strony zwrócono uwagę na wychowanie politechniczne, na jego moc formowania podmiotowości i twórczości wychowanka oraz istotny udział w procesie rozwoju społeczeństwa i wzbogacania dorobku kulturowego ...