Now showing items 1-1 of 1

    • Tendencje zmian w systemach zarządzania. Problemy integracji oraz wdrożenia. 

      Rajkiewicz, Mieczysław; Mikulski, Robert (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
      W wielu firmach dążenie do doskonałości opiera się na stosowaniu filozofii TQM lub wymagań standardów ISO. W warunkach polskiej gospodarki ten trend firmy rozpoczęły od 1993 roku, kiedy to w Polsce po raz pierwszy opublikowano ...