Now showing items 1-1 of 1

    • Wprowadzenie do organizacji i zarządzania 

      Lendzion, Jarosław Piotr; Stankiewicz-Mróz, Anna (Oficyna Ekonomiczna, 2005)
      [...] Pierwsza część książki jest poświęcona teoriom organizacji i zarządzania. Omówiono w niej nurt klasyczny oraz zaprezentowano ewolucję teorii organizacji i zarządzania, omawiając nurt behawioralny, neoklasyczny ...