Now showing items 1-1 of 1

    • Gospodarka magazynowa 

      Galińska, Barbara (Difin, 2016)
      [...] Tematyka pracy mieści się w zakresie dyscypliny naukowej „nauki o zarządzaniu" i ma silny związek ze współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi logistyki. Praca stanowi interesujące studium poruszające problematykę ...