Now showing items 1-2 of 2

  • Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych 

   Galińska, Barbara; Kopania, Joanna; Walaszczyk, Anna; Galińska, Barbara; Grądzki, Ryszard; Kopania, Joanna; Kozłowski, Remigiusz; Lewandowski, Jerzy; Walaszczyk, Anna; Red. nauk. Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji: Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Niniejsza monografia naukowa pod tytułem ,,Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych” jest owocem I Konferencji „Logistic Intelligence 2017”. Problematyka przedstawiona w monografii opisuje zastosowania ...
  • Wybrane aspekty logistycznej sprawności produktu jako źródła wartości dodanej - wyniki badań 

   Bielecki, Maciej; Hanczak, Magdalena; Skoczylas, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   Logistics challenges in the twenty-first century clearly show the need to consider newer and newer conditions, in order to improve the effectiveness and efficiency of the flows of goods and information about them. One of ...