Now showing items 1-1 of 1

    • Fundamentals of effective business strategies 

      Berliński, Lechosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
      "...głównym celem tej pozycji jest próba wyjaśnienia współczesnego pojęcia ,,skutecznej strategii biznesu" i jej sensu oraz możliwości praktycznych. W związku z tym w niniejszym opracowaniu skoncentrowano się syntetycznie ...