Now showing items 1-1 of 1

    • Marketing B2B w praktyce gospodarczej 

      Olczak, Artur; Urbaniak, Maciej (Difin, 2006)
      [...] Szczególny nacisk został w książce położony na analizę zachowań podmiotów działających na rynku instytucjonalnym, na relacje między dostawcami i odbiorcami oraz na prezentację najnowszych tendencji na rynku ...