Now showing items 1-1 of 1

    • Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa : konstrukcja i technologia 

      Berliński, Lechosław; Penc-Pietrzak, Ilona (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004)
      [...] W związku z powyższym, celem książki jest w dużym stopniu nowe zaprezentowanie koncepcji strategii, konstrukcji jej modeli i technologii jej budowy dla potrzeb zarządzania w kolejnych fazach cyklu jej życia, jakimi ...