Now showing items 1-8 of 8

  • Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii 

   Matejun, Marek; Walecka, Anna (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   The functioning of the teams of employees in the enterprises of advanced technologi es. Making use of the teams of employees is becomming a very important issue in the functioning of of the modern enterprises, including the ...
  • Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach 

   Stankiewicz-Mróz, Anna; Lendzion, Jarosław Piotr; Penc, Józef; Jędrych, Elżbieta (Wydawnictwo Media Press, 2012)
   W nowoczesnych organizacjach XXI wieku kapitał ludzki jest podstawą tworzenia wartości organizacji i stanowi o jej przewadze konkurencyjnej. Model gospodarki opartej na wiedzy rodzi potrzebę nowego podejścia do zarządzania, ...
  • Nowe zadania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

   Penc, Józef (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   The personnel policy is crucial for every company. Its efficiency raises levels of personnel qualifications, good interpersonal relationships, organizational changes and quality of company's products. New competences ...
  • Strategiczne planowanie kadrowe 

   Penc-Pietrzak, Ilona (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   Modem management requires the skill of strategie planning, especially human resources planning. It is so important because human resources are a very precious capital of organization. The article presents characteristics, ...
  • Wybrane problemy zarządzania rozwojem organizacji w przemyśle 4.0 

   Lachiewicz, Stefan (red. nauk.); Flaszewska, Sylwia (red. nauk.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
   Rozwój organizacji gospodarczych oraz o charakterze publicznym i typu non-profit posiada różnorodne cechy, formy i uwarunkowania. Jego źródła tkwią zarówno w dalszym i sektorowym oraz bezpośrednim otoczeniu organizacji, ...
  • Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy 

   Stankiewicz-Mróz, Anna; Lendzion, Jarosław; Penc, Józef; Listwa, Tadeusz; Szmidt, Czesław (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   [...] Zarządzający mają świadomość, że łatwiej znosi fluktuacje koniunktury oraz lepiej odpowiada na wyzwania globalizacji firma, której przypisać można walor elastyczności. Jest ona niewątpliwie korzystna dla organizacji, ...
  • Zmiany w obszarze funkcji personalnej wynikające z implementacji koncepcji "work-life balance" 

   Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   Research suggests that improving the balance between working lives and lives outside work can bring real benefits for employers and employees. Poor work-life balance can lead to stress and absenteeism, and low output. ...
  • Znaczenie pracowników o wysokim potencjale w systemie zarządzania wiedzą przedsiębiorstwa 

   Lendzion, Jarosław Paweł; Szczepanik, Michał (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   This article presents the social considerations of effective Knowledge Management. The authors conducte an analysis of the human resource subsystem as a part of Knowledge Management system. They notice the importance ...