Now showing items 1-1 of 1

    • Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem : aspekty poznawcze 

      Matejun, Marek; Lachiewicz, Stefan; Kapuścińska, Karolina Zofia (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
      Współczesne organizacje, wśród których znajdują się zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prawa gospodarczego realizują powierzone im zadania w celu osiągnięcia wymiernych efektów. W przypadku instytucji publicznych ...