Now showing items 1-1 of 1

    • Podstawowe mechanizmy kryzysu finansowego lat 2007-2008 

      Sitkiewicz, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
      Kryzys finansowy lat 2007-2008 był jednym z największych i najdotkliwszych kryzysów w dziejach. Rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, po czym rozlał się na gospodarki innych państw, by zagrozić w końcu istnieniu ...