Now showing items 1-1 of 1

    • International business : outline of strategic and marketing issues 

      Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
      W monografii International Business. Outline of Strategic and Marketing Issues autor starał się zarysować, to co jego zdaniem stanowi istotę biznesu - tworzenie nowych rynków i aktywność firm na tych rynkach. Fundamentem ...