Now showing items 1-1 of 1

    • Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych 

      Lachiewicz, Stefan (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007)
      Władza w organizacji gospodarczej to możliwość wpływu na określone zasoby organizacji, aby działały zgodnie z wolą organów władzy, w tym menedżerów. Autor, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, pokazał, ...