Now showing items 1-1 of 1

    • Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych 

      Galińska, Barbara; Kopania, Joanna; Walaszczyk, Anna; Galińska, Barbara; Grądzki, Ryszard; Kopania, Joanna; Kozłowski, Remigiusz; Lewandowski, Jerzy; Walaszczyk, Anna; Red. nauk. Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji: Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
      Niniejsza monografia naukowa pod tytułem ,,Współczesne rozwiązania dla realizacji procesów logistycznych” jest owocem I Konferencji „Logistic Intelligence 2017”. Problematyka przedstawiona w monografii opisuje zastosowania ...