Now showing items 1-1 of 1

    • Oblicza współczesnego zarządzania z perspektywy studentów 

      Bielecki, Maciej; Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
      Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w nieprzewidywalnym, turbulentnym otoczeniu stawia przed menedżerami konieczność dysponowania rozległą, wieloobszarową wiedzą. Szeroki wachlarz różnorodnych kompetencji, umiejętności ...