Now showing items 1-1 of 1

    • Zarządzanie ryzykiem kadrowym w instytucji publicznej - case study 

      Kapuścińska, Karolina Zofia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
      Ryzyko występujące we współczesnych organizacjach może być rozpatrywane z różnych punktów widzenia oraz klasyfikowane w oparciu o różnorodne kryteria]. Towarzyszy ono aktywnościom podejmowanym w instytucjach publicznych, ...